Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 1. Insamling av Personuppgifter:
 • Vi kan samla in personuppgifter som namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter när du skickar in ansökningar eller kontaktar oss.
 1. Användning av Personuppgifter:
 • Dina personuppgifter används endast för att hantera ansökningar och för att kommunicera med dig.
 1. Delning av Personuppgifter:
 • Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom när det krävs enligt lag.
 1. Säkerhet:
 • Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.
 1. Rättigheter:
 • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss för att utöva dessa rättigheter.
 1. Ändringar i Integritetspolicyn:
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Ändringar kommer att publiceras på denna sida.
 1. Kontaktinformation:
 • Om du har frågor om denna integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@paradisehotel.nu.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till denna integritetspolicy.